Zdravotní právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase rozšířila své právní služby také o zdravotní právo a to v celé jeho šíři. V rámci zdravotního práva nabízí vyřizování stížností a uplatnění nároků na náhradu škody pacientů v souvislosti s porušením právních předpisů při poskytování zdravotní péče. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase nabízí právní služby také při zastupování provozovatelů zdravotnických zařízení při jednání s pojišťovnami a s úřady, jakož i poradenství a zastupování ve sporech o náhradu škody s pacienty.