Zastupování ve správním řízení

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase má dlouholetou praxi také při zastupování klientů před správními orgány. Mezi nejčastěji poskytované služby v oblasti správního práva patří především zastupování v řízení před správními orgány a správními soudy, dále sepisování žalob proti rozhodnutím správních orgánů a dále poskytování právního poradenství obcím (zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a pozemkového práva), jakož i zastupování v řízení před katastrálním úřadem nebo komplexní právní pomoc při řešení přestupků.