Zastupování před soudy

Zastupování klientů v soudním řízení je základním pilířem advokacie a zároveň základní specializací Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase. Právě při zastupování při soudním řízení hraje největší roli připravenost a zkušenost advokáta, neboť při soudním jednání nebývá čas „na rozmyšlenou“ a advokáti musejí rychle reagovat na nové skutečnosti a tvrzení druhé strany. Advokát JUDr. Ondřej Bultas působil již jako advokátní koncipient několik let v procesní sekci advokátní kanceláře Brož & Partner, kde často nebylo pracovního dne bez jednání u soudu. Po založení Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase zůstal této tradici věrný a bývá klienty pro tuto oblast práva vyhledáván.

Úspěchy Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase v soudních řízení tkví především ve zkušenostech, v precizní přípravě na každé soudní řízení, ve zpracování vznesených námitek a připomínek také v písemné formě a v neposlední řadě i v úzké komunikaci s klientem. Zásadní roli hraje také otázka předchozího zhodnocení rizik a možností neúspěchu ve sporu. V případě, že dojdeme k závěru, že riziko neúspěchu je příliš vysoké, například pro nedostatek důkazních prostředků, doporučíme klientovi, aby se nesoudil a nadále jednáme s druhou stanou o smírném vyřešení sporu. S ohledem na současný nestálý vývoj rozhodování soudů klademe zvláštní důraz na další studium nejnovějších soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.