Zastupování poškozeného v trestním řízení

Pokud klientovi vznikne újma (ať již na zdraví či na majetku) v důsledku trestného činu jiné fyzické osoby, může v trestním řízení vystupovat jako poškozený a může v rámci trestního řízení zdarma (bez soudních poplatků) uplatnit svůj nárok na náhradu škody a vystupovat v řízení jako poškozený. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje v této oblasti kompletní právní služby počínaje sepsáním a podáním trestního oznámení přes uplatnění nároku na náhradu škody u soudu až po případné exekuční řízení.