Vymáhání dluhů a správa pohledávek

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase se jako jednou z hlavních činností zabývá právě vymáháním dluhů a správou pohledávek. Kancelář je pro tuto právní pomoc klienty hojně vyhledávána, neboť dosahuje svými postupy velmi vysoké úspěšnosti, nevyžaduje od svých klientů předchozí zálohy a odměnu za soudní vymožení dluhu hradí dlužník. Pro maximální úspěšnost je vždy individuálně zvolen některý ze zavedených postupů, přičemž kriteriem bývá dobytnost pohledávky, výše pohledávky, přístup dlužníka a samozřejmě také pokyny klienta.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase nabízí při vymáhání a správě pohledávek kompletní právní servis, který počíná zkontaktováním dlužníka ve věci mimosoudního vymožení dlužné částky, dále pak vydáním tzv. platebního rozkazu soudem, přes klasické soudní řízení až po následnou exekuci majetku dlužníka.

 Vymáhání pohledávek online

Výhodou naší kanceláře je také skutečnost, že celý proces je z naší strany velmi rychlý a veškerá komunikace s klientem může proběhnout i online bez nutnosti návštěvy kanceláře, což šetří náklady i čas klienta.

 Správa a hromadné vymáhání pohledávek

Pro obchodní společnosti a podnikatele nabízí Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase správu pohledávek a hromadné vymáhání pohledávek na základě tzv. generální plné moci a v této souvislosti připadá v úvahu také poskytnutí výrazných slev při dlouhodobé spolupráci podle objemu či dobytnosti pohledávek.

 Odkoupení pohledávek

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase nabízí také odkoupení pohledávek pro ty klienty, kteří nechtějí nebo nemohou čekat a potřebují svoji pohledávku zpeněžit ihned.