Ústavní právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje komplexní právní služby v oblasti práv garantovaných Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Advokát Ondřej Bultas má k ochraně lidských práva a práv národnostních menšin osobně velmi blízko a jeho vzdělání (zejména absolvování čtyř semestrů sociální a kulturní antropologie na filosofické fakultě) mu umožňuje nahlížet na tuto problematiku poněkud širším způsobem, než je v právních kruzích běžné.

V rámci ústavního práva zajišťujeme zejména právní pomoc v oblasti porušování lidských práv, zastupování před soudy ve věcech ochrany lidských práv, zastupování při ochraně práv národnostních a etnických menšin, zastupování v řízeních před Ústavním soudem, vypracovávání ústavních stížností k Ústavnímu soudu ČR, jakož i zastupování v řízeních týkajících se ochrany osobních údajů. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase klade důraz na posouzení každého „běžného“ sporu současně také v rozměru ústavněprávním a vždy pečlivě zkoumá možnosti podání ústavní stížnosti.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase se zabývá také cizineckým právem a právem azylovým a poskytuje tak svým klientům kompletní právní servis při vyřizování víz a  dlouhodobého či trvalého pobytu, dále poskytujeme právní pomoc při získávání pracovního povolení pro cizince, jakož i povolení pro jejich rodinné příslušníky. V rámci azylového práva poskytujeme právní pomoc uprchlíkům a nabízíme zastoupení v azylovém řízení.