Tiskové a mediální právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje komplexní právní služby v oblasti tiskového práva. Jedná se zde zejména o obecné právní poradenství a konzultace s žurnalisty ohledně možného zásahu do práv na ochranu osobnosti, dále poskytujeme právní služby osobám nařčeným ze zásahu do osobnostních práv a zastupujeme klienty ve sporech o ochraně osobnosti podle tiskového zákona -jedná se speciální právní úpravu pro tisk, rozhlas a televizi zahrnující právo na odpověď a dodatečné sdělení.