Stavební právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje v rámci dlouhodobé spolupráce právní zastupování investorů, developerů a stavebních firem ve všech stádiích územního a stavebního a kolaudačního řízení, zejména při zajištění stavebního povolení (resp. ohlášení stavby), dále zastupování a poradenství ve věcech výstavby, například při posouzení vlivu na životní prostředí – EIA,  jakož i poradenství při posuzování ekologických zátěží či ve věcech ochrany kulturního dědictví a archeologie.