Zastupování v rozhodčích řízení

Zejména v obchodních vztazích bývá poměrně běžné, že si smluvní strany ujednají rozhodčí doložku, neboli řešení případných právních sporů před rozhodcem. Rozhodčí řízení bývá většinou rychlejší nicméně ne v každém případě lze bez obav hovořit o nestrannosti všech rozhodců. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje právní zastupování svých klientů v rozhodčích řízení a na přání klientů může sepsat dohodu s rozhodčí doložkou a doporučit obecně uznávané rozhodčí soudy u nichž není třeba obávat se podjatosti.