Pracovní právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase pravidelně poskytuje svým klientům komplexní právní servis v oblasti pracovního práva, kde má advokát Ondřej Bultas již dlouholeté zkušenosti z předchozí právní praxe. V rámci pracovního práva sepisujeme a revidujeme pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dohody o ukončení pracovního poměru, výpovědi pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti, kvalifikační dohody a v neposlední řadě také smlouvy o agenturním zaměstnávání a smlouvy o zprostředkování.

Zaměstnavatelům dále nabízíme přípravu pracovních řádů, interních směrnic, jakož i právní poradenství při kolektivním vyjednávání. V procesní oblasti pracovního práva také zastupujeme zaměstnavatele i zaměstnance v soudním řízení ve věcech rozvázání pracovního poměru, kde nejčastěji jde o právní spory z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a z nároků  na náhradu škody z pracovně právních vztahů.

Vedle zmíněných právní služeb v oboru pracovního práva nabízíme také právní poradenství v méně frekventovaných oblastech jako je například zastupování ve sporech z pracovních úrazů či nemocí z povolání, poradenství při hromadném propouštění, přeložení, převedení, nároků na dovolenou a odstupné, jakož i právní pomoc v otázkách diskriminace a rovného zacházení.