PPP projekty (Public Private Partnership)

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase se jako jedna z mála advokátních kanceláří v České republice zaměřuje na právní podporu při zadávání veřejných zakázek a na PPP projekty (Public Private Partnership). Advokát Ondřej Bultas se touto činností zabýval několik let již při působení v advokátní kanceláři Brož & Partner, což je zárukou vysoké odbornosti a dostatečných zkušeností pro tuto oblast právních služeb.

Anglický pojem PPP (Public Private Partnership) ve volném překladu znamená Partnerství veřejného a soukromého sektoru a označuje projekty, jejichž cílem bývá uspokojování služeb běžně zajišťovaných veřejným sektorem na nichž se současně podílí také sektor soukromí. Projekty PPP upravují spolupráci orgánů veřejné správy a soukromého sektoru za účelem financování, výstavby, revitalizace, správy či údržby veřejné infrastruktury či poskytování jiných veřejných služeb.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase v této oblasti nabízí zejména zajištění školení na téma PPP projekty, komparaci vhodnosti užití PPP projektu (nebo veřejné zakázky), zpracování dokumentace k zadání PPP projektů, jakož i zastupování klientů v zadávacím řízení.