Patenty a patentové právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje pro své klienty právní služby týkající se patentů a patentového práva. V této souvislosti lze klientům nabídnout zejména odborné rešerše v patentových spisech či v odborné literatuře za účelem prověření splnění zákonného požadavku novosti a vynálezecké činnosti, posouzení předmětného řešení z hlediska možnosti jeho patentování, sepis patentových nároků a výkresů, kompletní zpracování a podání kvalifikované textové a obrazové části přihlášky, zastupování během celého udělovacího či zápisného řízení, vypracování licenčních smluv, zajištění správy patentu, jakož i zastupování ve sporech z práv k patentům a užitných vzorům.