Ochranné známky

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase pravidelně zajišťuje pro své klienty právní služby týkající se ochranných známek. V této souvislosti lze klientům nabídnout zejména odborné rešerše ochranných známek (lustrace dříve zapsaných shodných nebo podobných ochranných známek) a to v rejstříku českých, evropských i mezinárodních ochranných známek, zařazení známky do tříd v seznamu výrobků a služeb podle mezinárodního třídění, posouzení ochranné známky z hlediska vhodnosti registrace, doporučení grafického provedení vzoru a doporučení druhu ochranné známky (slovní, obrazová, kombinovaná), sepis přihlášky a přihlášení ochranné známky do rejstříku českých, evropských i mezinárodních ochranných známek, zastupování během celého zápisného řízení, včetně případného řízení o námitkách jiných majitelů ochranných známek, vypracování licenčních a zástavních smluv k ochranným známkám a smluv o převodu ochranných známek, zajišťování správy ochranné známky, jakož i zastupování ve sporech z práv k ochranným známkám.