Ochrana osobnosti

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase nabízí svým klientům komplexní právní služby ve věcech ochrany osobnosti. Advokát Ondřej Bultas se soudními spory v oblasti ochrany osobnosti dlouhodobě zabývá a lze říci, že je při své profesní činnosti takřka vyhledává. Advokát Ondřej Bultas na téma ochrany osobnosti také publikuje, v současné době například poskytl své stanovisko pro web televize Nova – tn.cz v otázce ochrany osobnosti na sociální síti Facebook.

 Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje právní zastoupení před soudy ve věcech žalob na ochranu osobnosti, zejména proti zásahům do lidské důstojnosti, občanské cti, soukromí a jména, jakož i projevům osobní povahy jako jsou písemnosti, fotografie nebo obrazové a zvukové záznamy. Dále poskytujeme právní služby osobám nařčeným ze zásahu do osobnostních práv a zastupujeme své klienty i ve sporech na ochranu osobnosti podle tiskového zákona (jedná se speciální právní úpravu pro tisk, rozhlas a televizi zahrnující právo na odpověď a dodatečné sdělení). Vedle odstranění následků a zamezení dalších zásahů do předmětných práv zpravidla v žalobě požadujeme i úhradu nemajetkové újmy zaplacením finanční částky a náhradu vzniklé škody. Spolu s žalobou na ochranu osobnosti je též možné podat trestní oznámení, neboť v některých případech jednání druhé strany zároveň naplňuje znaky trestného činu, zejména t.č. Pomluvy. Kromě této sporné agendy nabízíme také poradenství při zpracování osobních údajů, sepis smluv mezi správci a zpracovateli, jakož i zastupování při řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů.