Obchodní smlouvy

Podstatnou část činnosti Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase tvoří také agenda obchodních smluv. Při zpracovávání obchodních smluv Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase  klade důraz na individuálnost obchodního případu, precizní zpracování a ochranu zájmů a práv klienta, což však nesmí vést k tomu, že by námi vypracované smlouvy byly zbytečně tvrdé a pro druhou stranu neakceptovatelné. V rámci smluvní agendy Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje konzultace za účelem volby vhodného typu smlouvy, připravuje smlouvy o smlouvě budoucí, zajišťuje komunikaci a vyjednávání podmínek s druhou smluvní stranou, sepisuje smlouvy všech obchodních typů, zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy mandátní, smlouvy o obchodním zastoupení, rámcové smlouvy o dodávkách zboží, rámcové smlouvy kupní a rámcové smlouvy o dílo pro úpravu dlouhodobých obchodních vztahů, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o reklamě, kombinace různých typů smluv, jakož i smluv v zákoně neupravených (tzv. innominátních).