Náhrada škody, Odpovědnost za škodu

Jednou z hlavních specializací Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase je právě právní poradenství a zastupování klientů při uplatňování nároků na náhradu škody. Jedná se zde zejména o nároky na náhradu škody z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti v občanskoprávních či obchodněprávních závazkových vztazích, o nároky na náhradu škody způsobené vadnou výrobku, o nároky na náhradu škody na majetku (reklamace, vady), o nároky na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci, o nároky na náhradu škody způsobené poškozenému trestným činem (uplatnění nároku v trestním i civilním řízení), jakož i o nároky na vydání finanční částky či věci z neplatného právního úkonu či z plnění bez právního důvodu.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase dále zajišťuje komplexní právní služby a poskytuje právní poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví, zejména v při dopravních nehodách (řidič, spolujezdec, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec), dále při pracovních či služebních úrazech a nemocech z povolání a dále při odborném pochybení lékařů a zdravotnických zařízení v rámci poskytování zdravotní péče, jakož i při úrazech žáků a studentů ve škole a jiných škodách na zdraví.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase ve věcech nároků na náhradu škody a odpovědnosti za škodu nabízí zejména právní konzultace a poradenství, analýzu možnosti úspěchu v soudním sporu, sepis žalob na náhradu škody, sepis vyjádření a odvolání, zastupování v řízení o náhradu škody před soudem i při mimosoudním jednání s protistranou a v neposlední řadě také zastupování osob vůči nimž je uplatněn nárok na náhradu škody.