Mediační kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase v souladu se současnými trendy smírných řešení právních sporů je oprávněna poskytovat svým klientům služby mediační kanceláře, neboli vystupovat jakožto mediátor při mimosoudním řešení sporů. Mediační jednání pak probíhá tak, že se v prostorách kanceláře sejdou zástupci všech stran sporu a mediátor (advokát) jim přednese několik možných řešení sporu, přičemž jim pomáhá v hledání kompromisů. Advokát, vystupující jakožto mediátor, poučí v rámci mediačního jednání strany sporu o jejich právní a důkazní situaci a o možnostech úspěchu v případě, že by se věc řešila soudně. Výhodou mediačního jednání je jeho minimální finanční a časová náročnost, zachování dobrých obchodních vztahů s druhou stranou a spravedlivé kompromisní řešení.