Korporátní právo

Založení a změny společností
Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase velmi často poskytuje právní služby týkající se zakládání a změn obchodních společností, kterými jsou v rámci českého práva v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., o.p.s. a právní úkony s tím spojené (zejména příprava společenských a zakladatelských smluv, příprava stanov a sepis návrhů na obchodní rejstřík, jakož i zastupování před obchodním rejstříkem, živnostenským a finančním úřadem). V rámci změn společností bývá obvykle zajišťována změna obchodního názvu (firmy), změna sídla, změna jednatelů, členů představenstev a dozorčích rad a dále docházívá ke změnám právní formy – zde nejčastěji ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Výjimkou však není ani zajišťování fůzí společností, převodu jmění, rozdělení společnosti nebo zajišťování převodů a nájmů podniku. Jako jedna z mála advokátních kanceláří má Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zkušenosti také při zakládání hernen a kasin.

Převody obchodních podílů a práva společníků (majitelů)
Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase může svým klientům nabídnout také přípravu smluv o převodu obchodního podílu – zejména při převodech podílů u s.r.o., ale také přípravu smluv o převodech akcií a služby s tím související, jako je například zastupování klienta před notářem a u obchodního rejstříku.