Insolvence, Insolvenční řízení, Konkurz

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje komplexní právní služby a poskytuje právní poradenství v oblasti insolvenčního práva. V rámci tohoto oboru zejména zastupujeme jak věřitele tak dlužníky v insolvenčním řízení, sepisujeme insolvenční návrhy a návrhy na povolení oddlužení, sepisujeme a podáváme přihlášky pohledávek věřitelů do konkursu a zastupujeme klienty v incidenčních sporech.

Vedle toho pro Vás můžeme sepsat a podat návrh na odvolání či zproštění insolvenčního správce z funkce, návrh na odvolání z funkce člena věřitelského výboru, návrh na prodloužení moratoria, návrh na uložení povinnosti složit do úschovy peněžitou částku na náhradu škody, návrh na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení, návrh na vydání předběžného opatření, návrh na vyhlášení moratoria, návrh na zahájení insolvenčního řízení,návrh na zahájení insolvenčního řízení či návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů.

Dále sepisujeme dokumenty a poskytujeme konzultace ve věcech podání odvolání proti rozhodnutí o návrhu na odvolání z funkce člena věřitelského výboru, odvolání proti rozhodnutí o návrhu na zproštění funkce insolvenčního správce, odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vyhlášení moratoria, odvolání proti rozhodnutí o vydání předběžného opatření, odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů a v neposlední řadě také při zpětvzetí insolvenčního návrhu a při uplatnění nároku na náhradu škody při neopodstatněném insolvenčním návrhu.