Hypoteční poradenství

Hlavní filosofií Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase je důraz na komplexnost právních a navazujících služeb, jakož i to, aby veškeré nabízené služby byly prováděny specializujícími se odborníky. Tato vize vedla advokátní kancelář k vytvoření sítě úzce spolupracujících odborníků, kteří jsou schopni zajistit předmětné služby i přímo v prostorách naší kanceláře.

Právě hypoteční poradenství je oborem přímo navazujícím na bytové právo a právo nemovitostí a jako takové bývá našimi klienty hojně a opakovaně využíváno mimo jiné proto, že přes jakoukoliv administrativní a odbornou náročnost je tato služba poskytována zcela zdarma a na nepochybně nejvyšší úrovni v České republice.

Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase zde uzce spolupracuje s obchodní společností HypoAsistent s.r.o., jejíž společníci a zaměstnanci patří s téměr desetiletou praxí k nejzkušenějším odborníkům v oblasti hypotečního poradenství.