Exekuce

Návrh na nařízení exekuce Vám sepíšeme zdarma, neboť naše náklady nám uhradí dlužník. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase kromě bezplatného sepsání a podání návrhu na nařízení exekuce nabízí též zastupování věřitelů i dlužníků v exekučním řízení. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje v rámci exekučního řízení nadstandardní právní servis při exekuci dluhu, neboť úzce spolupracuje s vybranými soudními exekutory a pokrývá tak celé území České republiky. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase nabízí také právní pomoc při neoprávněné exekuci, s čímž je samozřejmě spjato i uplatnění nároku na náhradu škody způsobené neoprávněnou exekucí. V rámci exekučního řízení pravidelně sepisujeme odvolání proti nařízení exekuce, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce jakož i vylučovací (tzv. excindační) žaloby při neoprávněné exekuci. Do naší agendy však spadá i zastupování osob (zejména manželů dlužníka či osob se stejným trvalým bydlištěm jako dlužník), jejichž majetek byl nebo má být do exekuce neoprávněně zahrnut. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v takové situaci je nutné rychle jednat a vyhledat právní pomoc, neboť právní postavení osoby, jejíž majetek byl neoprávněně prodán v exekuci je bohužel velmi slabé.