Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje právní služby v českém, anglickém a francouzském jazyce a dlouhodobě spolupracuje s právníky specializujícími se na poskytování právních služeb v německém a ruském jazyce.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje právní služby v oblasti práva soukromého, zejména občanského, obchodního a práva nemovitostí, jakož i v oblasti práva veřejného, zde zejména trestního s důrazem na trestní obhajobu a na zastoupení poškozených. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje veškeré služby spojené s právním vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, včetně exekučního řízení, jakož i hromadné vymáhání pohledávek v rámci dlouhodobé spolupráce. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase se v oblasti veřejného práva zabývá též poskytováním právních služeb při zadávání veřejných zakázek a v nemalé míře také restitučním právem a právem pozemkovým obecně. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase se dále specializuje zejména na přípravy a revize obchodních smluv, na převody nemovitostí a na zakládání, převody podílů a změny obchodních společností. Kromě právního zastupování před soudy, jakožto základního pilíře právních služeb se Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zaměřuje též na obchodněprávní spory, zejména v oblasti náhrady škod. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase však disponuje letitými zkušenostmi také v dalších oblastech práva, jako je například pracovní právo, stavební právo, rodinné právo, insolvenční právo, ochrana osobnosti, nekalá soutěž, registrace ochranných známek a patentové právo obecně.

Pro poskytnutí kvalitních a efektivně zaměřených právních služeb nejprve proběhne první komunikace s klientem ohledně konkrétních okolností případu a požadavků klienta v dané věci. Tato první konzultace bývá zpravidla poskytována zdarma a podle okolností daného případu může proběhnout i telefonicky nebo emailem. Ve složitějších věcech však doporučujeme sjednání schůzky u nás v advokátní kanceláři.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktuje online, emailem nebo telefonicky.