Ceny služeb

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje právní služby za odměnu, která je zpravidla předem dohodnuta s klientem tak, aby bylo od počátku zřejmé kolik bude daná právní služba klienta stát a jakým způsobem bude určena. Při sjednávání odměny se obvykle vychází z časové a odborné náročnosti sjednaných úkonů s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Odměna za poskytované právní služby je klientům vyúčtována vždy fakturou, ke které je zpravidla přiložen i podrobný rozpis advokátem provedených právních služeb. Splatnost faktury je možné dohodnout individuálně podle potřeb klienta, není-li dohodnuto jinak, bývá faktura odeslána počátkem měsíce následujícího po měsíci, v němž byly služby poskytnuty, přičemž se stává splatnou 20. dne téhož měsíce.

Kontaktujte nás online – podrobnou cenovou nabídku Vám obratem připravíme zdarma.

Kontakt

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ondřej BULTAS
Sídlo kanceláře
Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon
(+420) 223 017 395
Mobil
(+420) 773 623 622
E-mail
bultas@bultas-advokat.cz

Mgr. Ondřej Bultas, advokát